1 september 2016

Werking

Een eerste verkennend gesprek wordt telefonisch aangevraagd. Uit dit intakegesprek kan, indien nodig, overgegaan worden tot verder onderzoek. Na dit onderzoek volgt een bespreking met de ouders waarin wij de verzamelde gegevens overlopen en toelichten. Samen zoeken we dan naar de meest geschikte vorm van begeleiding.De logopedische therapie vindt wekelijks plaats in de praktijk (Sint Jansgasthuisstraat 19, 8470 Gistel), eventueel op de school (in samenspraak met directie en leerkrachten) of aan huis.
logopedie-gistel-nancy-velle-002
Onze dienst werkt, waar nodig, ook nauw samen met:

  • Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
  • School (leerkrachten, zorgcoördinatoren en directie)
  • Neus-, keel- en oorartsen
  • Kinderartsen
  • Huisartsen
  • Orthodontisten
  • Psychologen

Dit om een zo optimaal mogelijke begeleiding te kunnen garanderen.